NL  |  FR

Wateropslag

Bespaar kosten en vang hemelwater op

Het is al langer bekend: water is geen onuitputbare grondstof meer, maar een schaars goed.

Deskundigen nemen zelfs het woord ‘watercrisis’ al in de mond. We moeten zuiniger omspringen met water, meer alternatieve waterbronnen gebruiken (zoals hemelwater) en de waterefficiëntie verhogen. In de land- en tuinbouw is diep grondwater nog steeds de meest gebruikte waterbron. Op de tweede plaats komt hemelwater, dat vooral wordt gebruikt in de glastuinbouw, gevolgd door ondiep grondwater. Leidingwater sluit het rijtje.

In bepaalde gebieden stelt men echter een continue daling van de grondwatertafel vast o.a. door het zeer intensief oppompen van water uit de diepe lagen. Hierdoor komt de kwantiteit in gedrang. Gevolg zijn de beperkingen die worden opgelegd inzake het oppompen van grondwater: minder vergunningen worden verleend en de heffingen verhogen. Grondwater wordt dus duurder. Het gebruik van ander water – zoals hemelwater – wordt in verhouding dus interessanter. Voor hemelwater betaal je geen heffingen. Het komt er dus op aan het hemelwater zo veel mogelijk op te vangen en zo efficiënt mogelijk te benutten.

Met assistentie van het team van Distri Pond Projects beschikken we over een grensverleggende expertise in het waterdicht maken van al uw vijvers en opslagbekkens.

Zij bieden ons professionele technische ondersteuning bij het plaatsen van Firestone EPDM folie, het uitwerken van naadverbindingen, buisdoorvoeren, verlichting, hoeken, trappen, enz. Door hun jarenlange ervaring is geen uitdaging te groot voor deze specialisten!

Wij maken graag een gratis prijsofferte voor de waterdichting van uw vijver, wateropslagput, mestput, bufferbekken,… Het volstaat dat u ons een plan of tekening bezorgt met de juiste en volledige maten van de af te dichten vijver/bekken.